Tuyển dụng

Tuyền dụng nhân viên vận hành máy

Công ty CP ANVY tuyển dụng: Nhân viên vận hành máy      1. Mô tả công việc       – Theo dõi và vận hành máy, thiết bị trong các công đoạn pha chế/ phân liều.       – Chịu trách nhiệm về phần máy móc thiết bị do mình phụ trách. […]

Tuyển dụng Nhân viên Digital Marketing

Công ty CP ANVY tuyển dụng: Nhân viên Digital Marketing 1. Mô tả – Phối hợp cùng quản lý nhãn xây dựng kế hoạch và chiến lược Digital Marketing cho nhãn hàng được giao. – Giám sát, tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả hàng tuần, tháng, năm hoặc theo từng chiến dịch bằng […]