Sản Phẩm

Chương trình đổi 8 vỏ hộp lấy 1 hộp sản phẩm cùng loại

ANVY thực hiện chương trình Đổi 8 vỏ hộp lấy 1 hộp sản phẩm cùng loại. Nội dung cụ thể như sau: Với mỗi 8 vỏ hộp các phẩm của ANVY gồm: Viên đại tràng ANVIDA, hỗn dịch an vị ANVITRA, Viên vận mạch CIKAN, Viên giải độc gan SOTAZ, người tiêu dùng được đổi […]