Giới thiệu Anvygroup

Chuỗi Giá trị ANVY Group

ANVY tên thương hiệu biểu đạt cho tuyên ngôn “Liên kết hệ thống giá trị bền vững cho cuộc sống” xuất phát và kết tinh từ giá trị cốt lõi của tổ chức dựa trên sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động. ANVY là sự hội tụ của: – Trách nhiệm, Trọng tín, Minh bạch, Hướng […]

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ANVY Group là xây dựng hệ thống nuôi trồng-nghiên cứu-sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng đầu tư bền vững, cân bằng và hòa hợp, gắn kết chặt chẽ với sự sinh tồn và phát triển của môi trường tự nhiên, của cộng […]

Nền tảng phát triển

Nền tảng phát triển của Anvy Group dựa trên sức mạnh con người và công nghệ hiện đại. Chúng tôi có: Đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bn có trình độ chuyên môn cao. Phong cách làm việc chuyên nghiệp Tinh thần sáng tạo, sẵn sàng đổi mới để hoàn thiện […]

Văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ là doanh nghiệp có nguồn lực lớn mạnh, trên con đường phát triển  của mình, Anvy Group luôn gìn giữ, phát huy và xây dựng những chuẩn mực đạo đức tạo nên môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Đôi với khách hàng: Chuyên nghiệp và chân thành. Đến với Anvy Group […]

Hệ thống phân phối

Đặt mục tiêu đem những giá trị tốt đẹp đến gần người tiêu dùng nhất, ANVY Group tập trung phát triển hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Không chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… hiện nay, người tiêu dùng có […]