Nghiên cứu - Chuyển giao

ANVY tham gia hội thảo Phát triển Dược liệu Hà Giang

Ông Tô Hồng Thái, đại diện cho ANVY đã tham dự Hội thảo Phát triển Dược liệu Hà Gianh. Sự kiện do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức. 

VỀ ANVY GROUP

about us

Thư ngỏ

Người có sức khỏe thì có ngàn điều ước, người không còn sức khoẻ thì điều ước duy nhất là sức khoẻ.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược liệu, dược phẩm, chúng tôi luôn mong muốn đồng hành và chia sẻ ngàn điều ước tới cộng đồng!

TIN LIÊN QUAN